Forum: Radzimowice /
 
sibisibi3 (2.50)
mężczyzna, lat 41,
Złoty Stok, Polska

Temat:  Stara Góra

Stara Góra - obecnie Radzimowice należały niegdyś do jednego z największych ośrodków górnictwa kruszcowego na Dolnym Śląsku. Teren charakteryzuje występowanie dwóch formacji hydrotermalnych złóż rud miedzi oraz aresu. W ilościach śladowych występuje tu również złoto i srebro. Po zakończeniu II Wojny Światowej Rosjanie pracowali tu nad wydobyciem rudy uranowej na większą skalę, lecz o tych pracach wiadomo jednak bardzo niewiele. Początki wydobycia kruszców w Radzimowicach oraz położonych niedaleko miejscowościach sięgają XV wieku. Pierwsze wzmianki o prowadzeniu prac górniczych systemem gwareckim pochodzą z roku 1477. Gwarectwo o nazwie "Volle Gesellenzeche" funkcjonowało tu już w 1790 roku a w 3 lata później otrzymało pierwszą oficjalną koncesję na wydobycie rud miedzi , arsenu , ołowiu , pirytów oraz srebra.
W 1865 roku powstały tu 2 kopalnie należące do jednego z kupców wrocławskich - Luschwitza. Kopalnie "Volle Gesellenzeche" nazwano później "Wilhelm" i "Begrgmanntrost" . W 1867 roku uzyskały one koncesję na eksploatowanie pól wydobywczych o powierzchni 2 189 000 m kwadratowych. Przez kolejne 45 lat kopalnie przechodziły wiele przeobrażeń . Następowały zmiany właścicieli , nadawanie nowych koncesji oraz rozbudowa urządzeń naziemnych . Wtedy też powstała tu pierwsza płuczkownia. Nadmienić należy iż w tym okresie funkcjonowało tu wiele innych ,mniejszych wyrobisk w których utrzymanie zaangażowany był słynny przedsiębiorca Conrad oraz Krzysztof Zeidlitz. W roku 1908 dokonano zjednoczenia czterech największych kopalń , które połączono w jedno gwarectwo pod nazwą " Consolidierte Erzbergwerk Wilhelm". Powierzchnia pola górniczego posiadała wtedy już 8 755 000 m kwadratowych.
Wcześniej gwarectwo uzyskało koncesję na budowę trzech płóczkowni oraz huty do wyprażania oraz rafinowania arszeniku.
Kopalnię "Volle Gesellenzeche" , nazwaną później "Wilhelm" , udostępniono głęboką sztolnią "Heinitz" z dwoma szybami wentylacyjnymi . Wyższe części złoża udostępniała druga sztolnia z przekopem oraz szyb wydobywczy nazwany początkowo nazwą kopalni a później "Louis". Wylot tego szybu znajdował się na wysokości 600m nad poziomem morza a wylot sztolni około 160m niżej.
Kopalnia "Bergmanntrost" posiadała sztolnię o tej samej nazwie o długości około 1km, z wylotem na wysokości 413 m nad poziomem morza oraz szyb wydobywczy "Arnold" , którego wylot znajdowałsię na wysokości 560m n.p.m. Różnica poziomów wynosząca 150m zapewniała możliwość naturalnego odwadniania złoża . Pod koniec XIX wieku wydobycie w kopalni zeszło poniżej poziomu sztolni odwadniającej a ponieważ złoże okazało się obiecujące , pogłębiono w latach 1880-1992 szyb "Arnold" o 30m poniżej jej poziomu.
W 1904 r. W kopalni "Wilhelm" pogłębiono szyb "Louis" do 85m a w 1907 r. POŁĄCZONO CHODNIKAMI WYROBISKA OBU KOPALNI .Przekop nosił nazwę "Fryderyk" i przebiegał na głębokości 142m (430m n.p.m.). Łączna długość przekopu prowadzonego głównie w skałach porfirowych wynosiła 1560m , w tym pomiędzy szybami "Louis" i "Arnold" - 800m. W tym samym roku szyb "Louis" osiągnął głębokość 142m a szyb "Arnold" 104m. głębokości.
Kolejna większa modernizacja kopalni miała miejsce w 1912 roku , kiedy to zainstalowano tam lokomobilę parową wytwarzającą 100KM mocy. Kompresor napędzany silnikiem dostarczał kopalni 12 m sześciennych powietrza na minutę. Energią elektryczną poruszany był również zespół pomp odwadniających. W tym też okresie szyb "Louis" osiągał już wtedy głębokość 192m.
Huta arszeniku w Radzimowicach czynna była do roku 1890 , a po jej zamknięciu koncentrat arszenikowy przerabiano już w Złotym Stoku. Ostatnie roboty górnicze w kopalni "Wilhelm" wstrzymano w 1925 roku. W latach 1939-1945 tuż przed wybuchem II Wojny Światowej na terenie kopalni "Wilhelm" prowadzone były bliżej nieokreślone prace , a na początku 1945 roku kopalnia od strony Lipy została zalana wodą . W roku 1951 podjęto pierwsze prace mające na celu rozpoznanie wyrobisk pod kątem wydobycia złota a także rudy uranowej. W tym celu zrobiono dokładne rozpoznanie geologiczne oraz rozpoczęto prowadznie prac geodezyjnych. W październiku 1954 roku złożono wniosek o koncesję na eksploatację Ag,Co,Au,Cu,As. Obszar miał obejmować metrów kwadratowych. Projektowana kopalnia miała mieć nazwę "SUDECKIE ZAKŁADY GÓRNICZE - STARA GÓRA". Prace zostały jednak przerwane w roku 1957 z powodu odkrycia bogatych złóż miedzi w rejonie Lubina.

W latach 90-tych , w związku z ponownym wzrostem zainteresowania możliwością eksploatacji złóż złota w Sudetach , koncesję na prace rozpoznawcze tutejszego złóża na obszarze 4km kwadratowych otrzymał irlandzki koncern "Gleniss" , a na obszarze 92 km kwadratowych w Górach Kaczawskich amerykańsko-australijski koncern "Silesia Gold Mines" , który prowadził poszukwiania metodą geosejsmiczną w Radzimowicach , Czarnowie i w rejonie Wlenia-Lubomierza.

Na podstawie prac:
T.Dziekońskiego , H.Fechnera , Berga , M.Staffy , L.Zawiślaka , T.Bednarka

Zawartość tlenu w atmosferze sztolni Luisa
Wrzesień 2006
1. Szyb luisa od poziomu -8,0 spadek poniżej 19%
2. Poziom I - spadki do 17,4%
3. Poziom II - spadki do 17,2%
4. Poziom III główne ciągi - poniżej 19%, średnio spadki do 18,4%
5. Poziom III "ślepe wyrobiska podpoziomowe" - spadki do 17,5%
6. Poziom IV główny ciąg - spadki do 18,5%
7. Poziom IV boczne korytarze - spadki poniżej 17,4%
8. Poziom V główny ciąg - spadki średnio do 18,2%
9. Poziom V boczne korytarze - spadki do 17,2%
10. Wyrobiska podpoziomowe poniżej Żąpia(ślepe)- spadki poniżej 17%
Minimalna zarejestrowana wartość 15,8%

Strefy niebezpieczne:
od 19% - 17% krótkotrwałe przebywanie dopuszczalne
poniżej 17 % - nawet krótkotrwałe przebywanie podwoduje zmiany w korze mózgowej

Pomiary wykonywali :
)Drechsler Tomasz
)Gądek Grzegorz
)Warchoł Hubert
)Wilk Wiesław
Pomiar temperatury z października 2009 r.
Strefa przy szybie Louis – 8 stopni
Kopalnia Wilhelm poziom V – 11 stopni ( Beata Markiewicz )
W Kopalni występują między innymi minerały: chryzokola, malachit, Boulangeryt, arsenopiryt, syderyt, chalkopiryt ( okazy Roberta Borzęckiego i Beaty Markiewicz )
Dodano: 10.03.2010 13:08, ostatnio
Odpowiedzi: 0   Odsłon: 5376
Dodaj Odpowiedź
 Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na tego posta.
Zaloguj się aby odpowiedzieć na posta lub zarejestruj się jeżeli nie posiadasz jeszcze konta w serwisie.